PROVINCE ANTANANARIVO
ANTANANARIVO VILLE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 101
ANTANANARIVO VILLE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 101
ANTANANARIVO VILLE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 101
ANTANANARIVO VILLE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 101
ANTANANARIVO VILLE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 101
ANTANANARIVO VILLE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 101
ANTANANARIVO VILLE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 101
ANTANANARIVO VILLE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 101
ANTANANARIVO VILLE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 101
ANTANANARIVO VILLE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 101
ANTANANARIVO VILLE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 101
ANTANANARIVO VILLE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 101
ANDOHARANOFOTSY
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 102
ANDRANONAHOATRA
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 102
TALATA VOLONONDRY
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 103
AMBOHIDRATRIMO
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 105
IVATO AEROPORT
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 105
MAHITSY
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 105
AMBOHIMIADANA
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 106
ANDRAMASINA
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 106
ANJOZOROBE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 107
ANTANETIBE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 107
ANKAZOBE CENTRE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 108
FIHAONANA
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 108
AMBATOMANGA
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 116
MANJAKANDRIANA
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 116
MANTASOA
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 116
FENOARIVO CENTRE
REGION : ANALAMANGA
CODE POSTAL : 115
BABETVILLE SAKAY
REGION : BONGOLAVA
CODE POSTAL : 119
TSIROANOMANDIDY
REGION : BONGOLAVA
CODE POSTAL : 119
ARIVONIMAMO
REGION : ITASY
CODE POSTAL : 112
IMERINTSIATOSIKA
REGION : ITASY
CODE POSTAL : 112
FARATSIHO
REGION : ITASY
CODE POSTAL : 114
ANALAVORY
REGION : ITASY
CODE POSTAL : 117
MIARINARIVO
REGION : ITASY
CODE POSTAL : 117
AMPEFY
REGION : ITASY
CODE POSTAL : 118
SOAVINANDRIANA
REGION : ITASY
CODE POSTAL : 118
AMBATOLAMPY
REGION : VAKINANKARATRA
CODE POSTAL : 104
BEHENJY
REGION : VAKINANKARATRA
CODE POSTAL : 104
ANTANIFOTSY
REGION : VAKINANKARATRA
CODE POSTAL : 109
AMBOHIBARY SAMBAINA
REGION : VAKINANKARATRA
CODE POSTAL : 110
ANTSIRABE ASABOTSY
REGION : VAKINANKARATRA
CODE POSTAL : 110
ANTSIRABE RP
REGION : VAKINANKARATRA
CODE POSTAL : 110
ANKAZOMIRIOTRA
REGION : VAKINANKARATRA
CODE POSTAL : 113
BETAFO
REGION : VAKINANKARATRA
CODE POSTAL : 113
MANDOTO
REGION : VAKINANKARATRA
CODE POSTAL : 113
AMBATOLAMPY 104
AMBATOMANGA 116
AMBOHIBARY SAMBAINA 110
AMBOHIDRATRIMO 105
AMBOHIMIADANA 106
AMPEFY 118
ANALAVORY 117
ANDOHARANOFOTSY 102
ANDRAMASINA 106
ANDRANONAHOATRA 102
ANJOZOROBE 107
ANKAZOBE CENTRE 108
ANKAZOMIRIOTRA 113
ANTANANARIVO VILLE 101
ANTANETIBE 107
ANTANIFOTSY 109
ANTSIRABE ASABOTSY 110
ANTSIRABE RP 110
ARIVONIMAMO 112
ATSIMONDRANO 102
BABETVILLE SAKAY 119
BEHENJY 104
BETAFO 113
FARATSIHO 114
FENOARIVO CENTRE 115
FIHAONANA 108
IMERINTSIATOSIKA 112
IVATO AEROPORT 105
MAHITSY 105
MANDOTO 113
MANJAKANDRIANA 116
MANTASOA 116
MIARINARIVO 117
SOAVINANDRIANA 118
TALATA VOLONONDRY 103
TSIROANOMANDIDY 119