PROVINCE TOAMASINA
AMBATONDRAZAKA
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 503
AMBATOSORATRA
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 503
AMBOAVORY
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 503
ANDILANATOBY
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 503
IMERIMANDROSO
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 503
MANAKAMBAHINY
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 503
MORARANO CHROME
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 503
STATION ALAOTRA
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 503
AMBOHIJANAHARY
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 504
AMPARAFARAVOLA
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 504
TANAMBE
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 504
ANDILAMENA
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 505
ANOSIBE AN'ALA
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 506
ANTANAMBO
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 507
ANDAINGO
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 514
ANJIRO
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 514
MORAMANGA
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 514
AMBINANINDRANO EST
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 510
FENERIVE EST
REGION : ANALANJIROFO
CODE POSTAL : 509
MANANARA NORD
REGION : ANALANJIROFO
CODE POSTAL : 511
MAROANTSETRA
REGION : ANALANJIROFO
CODE POSTAL : 512
MAROLAMBO
REGION : ANALANJIROFO
CODE POSTAL : 513
SAINTE MARIE
REGION : ANALANJIROFO
CODE POSTAL : 515
SOANIERANA IVONGO
REGION : ANALANJIROFO
CODE POSTAL : 516
AMBOASARY MLA
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 514
PERINET
REGION : ALAOTRA MANGORO
CODE POSTAL : 514
TOAMASINA AMBOLOMADINIKA
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 501
TOAMASINA ANJOMA
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 501
TOAMASINA MARITIME
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 501
TOAMASINA RP
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 501
FOULPOINTE
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 502
AMBILA LEMAITSO
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 508
BRICKAVILLE
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 508
MAHANORO
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 510
ILAKA EST
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 517
VATOMANDRY
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 517
VAVATENINA
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 518
MASOMELOKA
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 510
ANIVORANO EST
REGION : ATSINANANA
CODE POSTAL : 508
AMBATONDRAZAKA 503
AMBATOSORATRA 503
AMBILA LEMAITSO 508
AMBINANINDRANO EST 510
AMBOASARY MLA 514
AMBOAVORY 503
AMBOHIJANAHARY 504
AMPARAFARAVOLA 504
ANDAINGO 514
ANDILAMENA 505
ANDILANATOBY 503
ANIVORANO EST 508
ANJIRO 514
ANOSIBE AN'ALA 506
ANTANAMBO 507
BRICKAVILLE 508
FENERIVE EST 509
FOULPOINTE 502
ILAKA EST 517
IMERIMANDROSO 503
MAHANORO 510
MANAKAMBAHINY 503
MANANARA NORD 511
MAROANTSETRA 512
MAROLAMBO 513
MASOMELOKA 510
MORAMANGA 514
MORARANO CHROME 503
PERINET 514
SAINTE MARIE 515
SOANIERANA IVONGO 516
STATION ALAOTRA 503
TANAMBE 504
TOAMASINA AMBOLOMADINIKA 501
TOAMASINA ANJOMA 501
TOAMASINA MARITIME 501
TOAMASINA RP 501
VATOMANDRY 517
VAVATENINA 518